Namazda sırasıyla okunacak sure ve dualar

Namaz kılarken sırasıyla okuyabileceğiniz sureleri ve okunuşları sizlere düzenledik. Namaz kılarken hangi sureleri okumanız gerektiğini tam bilemiyorsanız örnek olabilecek dua sıralaması detaylarda! Zammı sureler ve okunuşları neler? 5 vakit namaz sureleri hangisi? Namazda okunan kısa sure ve dualar neler? Namaz kılarken hangi dualar okunur? Namaz surelerini sırasıyla okumak şart mı? Zammı sure sıralaması nedir?
Bu haber 2020-05-07 17:02:01 eklenmiş ve 223 kez görüntülenmiştir.

"Namaz kılmayanın dini sağlam değildir. Dinde namazın yeri, vücutta başın yeri gibidir." (Taberânî, el-Mu’cemu’s-Sağîr, hadis no: 107) hadis-i şerifine baktığımızda namazın bizim için ne kadar kıymetli olduğunu anlayabiliriz. Fani hayattan göçtükten sonra ahirette ilk olarak hesaba çekileceğimiz konu üzerimize farz kılınan 5 vakit namazdır. Dünyada iken namazımıza ne kadar önem ve değer gösterirsek Allah (c.c)'un izniyle o kadar kolay hesap vereceğiz. Türlü türlü günahların işlendiği şu ahir zamanda biraz olsun kendimizi koruyabilmek için namazlarımıza daha fazla önem vermemiz gerekmektedir. Hatta Efendimiz (SAV), bu konuyla ilgili bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: "İstikamet üzere olun. Bunu tam başaramayacaksınız. O halde en hayırlı ameliniz namazdır. Kamil müminden başkası iyi abdest almaya ve abdestli kalmaya özen gösteremez." (İbni Mâce, Tahare: 4; Muvatta, Tahare: 36; Müsned, 5/363). Huşu içerisinde namazımızı kılabilmek için öncelikli olarak güzel bir abdest almalıyız. Abdest aldıktan sonra namaz için bazı hazırlıklar yapmalı (temiz kıyafetler giyme, dünyalık düşüncelerden uzak durma vb.) gösterişsiz bir şekilde sadece Allah (c.c)'un rızası için namaz kılınmalıdır. Allah (c.c)'u hatırlamanın en güzel yolu olan namaz, Kuran-ı Kerim'deki Taha Suresinin ayet-i kerimelerinde ''Beni hatırlamak/anmak için namaz kıl'' (Taha, 7/205) örneği ile bizlere sabit kılınmıştır. İslamiyetin ilk dönemlerinde namaz kılma ibadeti sabah ve akşam olmak üzere 2'şer rekat olarak kılınırken (el-Araf 7/205) yaygın görüşlere göre Peygamberimiz (SAV)'in miraca çıkması ile 5 vakit namaz olarak farz kılınmıştır. Bizde namaz kılmak isteyen kimselerin bilmesi gereken namaz surelerini anlamları ile beraber sizlere derledik. Peki namazda sırasıyla okunacak sure ve dualar neler? Namaz kılarken sureleri sırasıyla okumak şart mı? Namazda okunan zamm-ı sureler...

 

Allah (c.c.)'un Mümin kimseler üzerinde farz kıldığı en güzel ve en özel ibadetlerden birisi de namazdır. Allah (c.c.)'un izniyle kurtuluşumuza vesile olabilir olan namazlarımızı vaktinde kılmaya ve kazaya bırakmadan en güzel şekliyle eda etmeye son derece azami bir şekilde özen göstermemiz gerekir. Takva sahibi olmak isteyen Müslümanların ekstra özen gösterdikleri farz namazların dışında gece namazı olarak bilinen teheccüte kalktıkları bilinir. Öyle ki teheccüt namazının faziletiyle ilgili Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: "Kim geceleyin uyanır ve karısını da uyandırarak beraberce iki rekat namaz kılarlarsa, Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardan yazılırlar." (Ebû Davûd, Vitr, 13). Namazın her halinin birbirinden faziletli olduğunu düşündüğümüzde, öncelikli olarak hassas davranmamız gereken ibadetlerin başını çektiğini anlayabiliriz. 5 vakit namazın ardından okunması önerilen bazı sureleri faziletleriyle beraber sizlere derledik. İşte farz namazlardan sonra okunabilecek sure önerileri:

 

Türkçesi: La havle velâ kuvvete illâ billâhi velâ hilete velehtiyale velâ mence velâ melca minellâhi illâ îleyh(i).

 

Manası: Allah’a sarılmaktan başka kuvvet yoktur ne bir çare ne de bir hîle fâide vermez. Ne Allah’tan kurtulacak yer ne de O’ndan sığınacak yer vardır. Kurtuluş ve sığınış ancak O’na dayanıp ilticâ etmektedir.» derse yetmiş türlü belâ ondan def olur.” (Ali el-Müttakî, II, 144/3519)

 

Hadis-i şerif: “Kim sabahleyin 3 kere eûzu besmele çektikten sonra Haşr Sûresi’nin sonundaki 3 ayeti okursa, Yüce Allah onun emrine yetmiş bin melek verir. Onlar akşama kadar o kişiye dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün ölürse şehit olarak vefat etmiş olur. Her kim de akşam aynı şekilde okursa onun durumu da (sabah okuyan kimsenin ki) gibidir.” (Tirmizî, Fedâil, 22)

 

Bazı rivayetlere göre Öğle namazından sonra Fetih Suresinin okunmasının faziletli olduğu öne sürülmektedir.

 

Bazı rivayetlerden elde edilen bilgilere göre de İkindi namazından sonra Amme Suresini okumak, kıyamet günü nurlanmaya vesiledir. 

 

Hadis-i şerif: "Nebe Suresini öğreniniz ve öğretiniz. Bu sureyi okuyan kimseye Allah’u Teala kıyamet gününde Kevser şarabından içirir." (Bursevi, Ruhul-Beyan, 10/313)

 

Kimi rivayetlere göre de Akşam namazından sonra Vakıa suresini okumak rızkı arttırmaktadır.

 

Yatsı namazından sonra Amenerrasulü okumak, geceyi ibadetle geçirmiş kadar büyük bir sevabı vardır. Bu nedenden dolayı okunması tavsiye edilir.

 

Camilerde Müslüman kimseleri namaza çağırmak, davet etmek için belirli vakitlerde okunan ezanların ilk ortaya çıkışını şu hadis-i şerifte örnekleyebiliriz: Abdullah B. Ömer (r.a) rivayetlerine göre, ''Müslümanlar Medine'ye geldiklerinde toplanıp namaz (vakitlerini) gözetirlerdi. Bu sırada namaz için bir çağrıda bulunulmazdı. Günün birinde Müslümanlar bu konu hakkında konuştular. Birisi 'Hristiyanların çanı gibi çan kullanın' dedi. (Başka) birisi de: 'Hayır, Yahudilerin borusu gibi bir boru kullanın 'dedi. Ömer'de: 'Halkı namaza çağıracak bir adam niye göndermiyorsunuz?' Bunun üzerine Efendimiz (SAV), - 'Ey Bilal! Kalk, (halkı) namaza çağır! buyurdu' (Buhari, Ezan 1; Müslim, Salat 1 (378); Müslim, Ezan 1 (377)

 

- EZANI DUYUNCA NE YAPMAK GEREKİR?

 

Ebu Said el- Hudri (r.a) rivayetlerine göre Efendimiz (SAV), şöyle buyuruyor: 

 

''Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediği gibi siz de (onun dediklerini) tekrar ediniz.''

 

EZAN DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU:

 

"Allahumme Rebbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tuhlifu'l-mîâd." (Buhârî, Ezan, 8)

 

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'DEN NAMAZ TAVSİYESİ!

 

Ebu Hureyre (r.a) rivayetlerine göre Efendimiz (SAV) namazın nasıl kılınması gerektiğini şu şekilde anlatmıştır:

 

'Namaza kalktığında (önce) tekbir al, sonra ezberinden kolayına gelen kısımları Kur'an'dan oku, sonra da azan rükuda yerli yerinde durana kadar ruku yap, sonra dimdik durana kadar vücudunu rükudan kaldır, sonra da azan secdede yerli yerinde durana kadar secde yap, sonra azan oturarak yerli yerinde durana kadar vücudunu secdeden kaldır. Namazındaki diğer rekatların tümünde de işte böyle yap!'' buyurdu.

 

Namaz kılmak isteyen Müslüman bir kimsenin en azından namazını tamamlayabilecek kadar Kuran-ı Kerim'den sure ya da ayet bilmesi gerekir. Kuran-ı Kerim'deki uzun sureleri bilmiyorsanız yine Kuran-ı Kerim'de geçmek kaydı ile Fil sûresinden aşağısını okuyabilirsiniz. Fil sûresinden aşağısındaki sureler kısa olduğu için halk arasında 'Namaz sureleri' olarak nitelendirilmektedir. Nitekim Allah (c.c), ''Kur'andan kolay geleni (ne ise onu) okuyun'' (el- Müzemmil, 73/20) ayeti buyrulmaktadır. Ancak bu demek değildir ki namazda sadece bu sureler okunur, elbette diğer surelerde okunabilir hatimli namaz kılarken imamın okuduğu ayetler gibi. İşte namazda sırasıyla okuyabileceğiniz kısa sureler...

 

Fatiha Suresi

Fil Suresi

Kureyş Suresi

Maun Suresi

Kevser Suresi

Kafirun Suresi

Nasr Suresi

Tebbet Suresi

İhlâs Suresi

Felak Suresi

Nas Suresi

Ayet-el Kürsi

 

NAMAZ SURELERİNİN SIRALAMASI NASILDIR? ZAMMI SURELER YUKARIDAN AŞAĞIYA MI OKUNUR? NAMAZDA ZAMMI SURE SIRALAMASI

 

Namaz surelerini okuma sırasıyla ilgili yapılması uygun görülen bazı hususları sizlere derledik.. 1.rekatta okunacak olan bir sureden sonra 2.rekata geçildiğinde ilk rekattakinin altından bir sure okunması önemlidir. Yani 2. rekatta okunan sure, 1. rekatta okunan surenin hep aşağısında olacak, yukarısında olmayacaktır. (Sure atlamadan sırasıyla okunması gerekir.)

 

Atlayarak sure okunacaksa arada tek sure değil 2 ya da daha çok sure atlanarak okunması gerekir. Okunan bu 2. sure, 1.den iki ayetten daha uzun olmamalıdır. Okuma sıralaması yukarıdan aşağıya doğru yapılır; aşağıdan yukarı doğru yapılmaz.

 

FATİHA SURESİ ANLAMI:

 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

 

Hamd, Alemlerin Rabbi

 

Rahman, Rahim

 

Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.

 

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

 

Bizi doğru yola,

 

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

 

FİL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

 

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl

2- Elem yec'al keydehüm fî tadlîl

3- Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl

4- Termîhim bihicâratin min siccîl

5- Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

 

FİL SURESİ ANLAMI:

 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!

2- Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

3- Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.

4- Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.

5- Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer İsLami Sohbet haberleri
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
E-Mail Bülten Kaydı
İsLami Sohbet,Dini Chat Chat, Sohbet Odaları,Dini Sohbet
© Copyright 2013 2020 Tüm Hakları Saklıdır | eFe. Tüm hakları saklıdır.